กลับหน้าหลัก
Thai

English

Home
ฟอร์นขนาดเล็ก ฟอร์นขนาดกลาง ฟอร์นขนาดใหญ่

ผลิตภัณฑ์ >> เหรียญกษาปณ์หมุนเวียน
เหรียญกษาปณ์หมุนเวียนในรัชกาลที่ 9

 

เหรียญกษาปณ์หมุนเวียนในรัชกาลที่ 9
เหรียญกษาปณ์หมุนเวียนเป็นเหรียญที่ผลิตเพื่อนำออกใช้หมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจซึ่งต้องดำเนินการผลิตอย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้มีปริมาณเพียงพอสำหรับความต้องการใช้ในตลาดการค้าโดยมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบและลวดลายไปตามยุคสมัย
เหรียญกษาปณ์หมุนเวียนที่ผลิตมี 9 ชนิดราคา คือ 1 สตางค์ 5สตางค์ 10 สตางค์  25 สตางค์ 25 สตางค์  1 บาท 2 บาท  
5 บาท และ 10 บาท แต่ที่ใช้หมุนเวียนมีเพียง 5 ชนิด ราคา คือ ตั้งแต่ชนิดราคา 25 สตางค์ ถึงชนิดราคา 10 บาท ส่วนเหรียญชนิดราคา 1 สตางค์ 5 สตางค์ และ 10 สตางค์ ไม่ได้นำออกใช้โดยทั่วไป แต่ผลิตขึ้นเพื่อใช้ในระบบบัญชีเท่านั้น
 

ชนิดราคา

รูปแบบ

โลหะ

เส้นผ่าศูนย์กลาง
(มม.)
น้ำหนัก
(กรัม)

10 บาท

 
 
 
 
พระปรางค์วัดอรุณราชวราราม
โลหะสองสี (Bi-metal)
วงนอก: CuNi25
วงใน: CuNi2Al6

 

26

8.5

5 บาท

 
 
พระอุโบสถ
วัดเบญจมบพิตร
ดุสิตวนาราม
คิวโปรนิกเกิลสอดไส้ทองแดง
(Cupronickel clad copper)

24

6.0

2 บาท

 
 
 
พระบรมบรรพต
วัดสระเกศ
อลูมิเนียมบรอนซ์
(CuNi2Al6)

21.75

4.0

1 บาท

 
 
 
พระศรีรัตนเจดีย์
วัดพระศรีรัตน
ศาสดาราม
นิกเกิลชุบเคลือบไส้เหล็ก
(Nickel plated steel)

20

3.0

50 สตางค์

 
 
 
พระเจดีย์วัดพระธาตุ
ดอยสุเทพ
จ.เชียงใหม่
ทองแดงชุบเคลือบไส้เหล็ก
(Copper plated steel)

18

2.4

25 สตางค์

 
 
 
พระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราช
จ.นครศรีธรรมราช
ทองแดงชุบเคลือบไส้เหล็ก
(Copper plated steel)

16

1.9

10 สตางค์

 
 
 
พระเจดีย์พระธาตุ
เชิงชุม จ.สกลนคร
อลูมิเนียม

17.5

0.8

5 สตางค์

 
 
 
พระปฐมเจดีย์
จ.นครปฐม
อลูมิเนียม

16.5

0.6

1 สตางค์

 
 
พระธาตุหริภุญชัย
จ.ลำพูน
อลูมิเนียม

15

0.5