กลับหน้าหลัก
Thai

English

Home
ฟอร์นขนาดเล็ก ฟอร์นขนาดกลาง ฟอร์นขนาดใหญ่

ผลิตภัณฑ์ >> เหรียญกษาปณ์หมุนเวียน
เหรียญกษาปณ์หมุนเวียนปัจจุบันรัชกาลที่ 10
วันที่ 2 พ.ย. 2561
 
      เหรียญกษาปณ์หมุนเวียน
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร (รัชกาลที่ 10)   
 
         เนื่องในโอกาสสำคัญในรัชสมัยของสมเด็จพระเจ้าอยู้หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร (รัชกาลที่ 10) กรมธนารักษ์ได้รับพระราชทานพระราชานุญาตรูปแบบเหรียญกษาปณ์หมุนเวียนและได้ดำเนินการผลิตเหรียญกษาปณ์หมุนเวียนสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รวม 9 ชนิดราคา ได้แก่ เหรียญกษาปณ์หมนุเวียนชนิดราคา 10 บาท 5 บาท 2 บาท 1 บาท
50 สตางค์ 25 สตางค์ 10 สตางค์ 5 สตางค์ และ 1 สตางค์ แต่ที่นำออกจ่ายแลกใช้หมุนเวียนในชีวิตประจำวัน มีจำนวน 6 ชนิดราคา ตั้งแต่ชนิดราคา 10 บาท ถึง 25 สตางค์ ส่วนเหรียญชนิดราคา 10 สตางค์ 5 สตางค์ และ 1 สตางค์ ไม่ได้นำออกใช้โดยทั่วไป
หากแต่ผลิตขึ้นเพื่อใช้ในระบบบัญชี โดยกรมธนารักษ์ได้ผลิตเหรียญกษาปณ์หมุนเวียนรัชกาลที่ 10 เพื่อนำออกจ่ายแลกในระบบเศรษฐกิจตั้งแต่วันที่ 6 เมษายน 2561 เป็นต้นมา 
 
   

ชนิดราคา

รูปแบบ

โลหะ

เส้นผ่าศูนย์กลาง
(มิลลิเมตร)
น้ำหนัก
(กรัม)

ด้านหน้า

ด้านหลัง

10 บาท

โลหะสีขาว (วงนอก)
  - นิกเกิลร้อยละ 25
  - ทองแดงร้อยละ 75
โลหะสีทอง (วงใน)
  - ทองแดงร้อยละ 92
  - นิกเกิลร้อยละ 2
  - อลูมิเนียมร้อยละ 6
26

8.5

5 บาท

 

 

โลหะส่วนที่เคลือบ
  - นิกเกิลร้อยละ 25
  - ทองแดงร้อยละ 75
โลหะส่วนที่เป็นไส้
  - ทองแดงร้อยละ 99.5

24

6

2 บาท

  - ทองแดงร้อยละ 92
  - นิกเกิลร้อยละ 2
  - อลูมิเนียมร้อยละ 6
  21.75

4

1 บาท

โลหะส่วนที่เคลือบ
  - นิกเกิลร้อยละ 99
โลหะส่วนที่เป็นไส้
  - เหล็กร้อยละ 99

20

3

50 สตางค์

โลหะส่วนที่เคลือบ
  - ทองแดงร้อยละ 99
โลหะส่วนที่เป็นไส้
  - เหล็กร้อยละ 99

18

2.4

25 สตางค์

โลหะส่วนที่เคลือบ
  - ทองแดงร้อยละ 99
โลหะส่วนที่เป็นไส้
  - เหล็กร้อยละ 99

16

1.9

10 สตางค์

  - อะลูมิเนียมร้อยละ 99

17.5

0.8

5 สตางค์

  - อะลูมิเนียมร้อยละ 99

16.5

0.6

1 สตางค์

  - อะลูมิเนียมร้อยละ 99

15

0.5