กลับหน้าหลัก
Thai

English

Home
ฟอร์นขนาดเล็ก ฟอร์นขนาดกลาง ฟอร์นขนาดใหญ่

หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์ด้านเหรียญ
ข่าวประชาสัมพันธ์ด้านเหรียญ
เหรียญพระยอดขุนพลเวียงกาหลง จังหวัดเชียงราย (8 กรกฎาคม 2562)
เหรียญที่ระลึกวันเด็กแห่งชาติ พ.ศ. 2561 (11 มกราคม 2561)
เหรียญที่ระลึกปฏิทิน ปีจอ พ.ศ. 2561 (13 ธันวาคม 2560)
ประชาสัมพันธ์การจำหน่ายเหรียญที่ระลึกงานแสดงตราไปรษณียากรภาคพื้นเอเชีย พ.ศ. 2559 (14 กรกฎาคม 2559)
เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสการจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี (13 กรกฎาคม 2559)
เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 50 ปี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (26 เมษายน 2559)
เหรียญที่ระลึกปฏิทิน ปีวอก พ.ศ. 2559 (11 ธันวาคม 2558)
เหรียญที่ระลึกการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก (9 ธันวาคม 2558)
เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช เนื่องในโอกาสที่สหภาพวิทยาศาสตร์ทางดินนานาชาติ ทูลเกล้าฯถวาย "รางวัลนักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม" พ.ศ. ๒๕๕๘ (9 ธันวาคม 2558)
เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสพระราชพิธีฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 (8 เมษายน 2558)
กรมธนารักษ์เปิดจองเหรียญที่ระลึกพระคลัง (พิมพ์สี) (5 มีนาคม 2558)
งาน "Thailand Bestbuys 2014" (23 ธันวาคม 2557)
งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 5 ธันวาคม 2557 (8 ธันวาคม 2557)
ข่าวประชาสัมพันธ์เหรียญที่ระลึก ๑๐๐ ปี โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย (24 กันยายน 2557)
ข่าวประชาสัมพันธ์เหรียญที่ระลึกพระพุทธนาคินทรารักษ์ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ (24 กันยายน 2557)

: [1]