กลับหน้าหลัก
Thai

English

Home
ฟอร์นขนาดเล็ก ฟอร์นขนาดกลาง ฟอร์นขนาดใหญ่

หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์ด้านเหรียญ
ข่าวประชาสัมพันธ์ด้านเหรียญ
เหรียญที่ระลึกพระคลัง ในพระคลังมหาสมบัติ ในโอกาสที่กรมธนารักษ์ ครบรอบ 88 ปี (26 ตุลาคม 2564)
เหรียญที่ระลึกปฏิทินปีฉลู พ.ศ.2564 (7 มกราคม 2564)
กำหนดการจ่ายเหรียญที่ระลึก 160 ปี โรงกษาปณ์ไทย (30 พฤศจิกายน 2563)
เหรียญพระยอดขุนพลเวียงกาหลง จังหวัดเชียงราย (8 กรกฎาคม 2562)
เหรียญที่ระลึกวันเด็กแห่งชาติ พ.ศ. 2561 (11 มกราคม 2561)
เหรียญที่ระลึกปฏิทิน ปีจอ พ.ศ. 2561 (13 ธันวาคม 2560)
ประชาสัมพันธ์การจำหน่ายเหรียญที่ระลึกงานแสดงตราไปรษณียากรภาคพื้นเอเชีย พ.ศ. 2559 (14 กรกฎาคม 2559)
เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสการจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี (13 กรกฎาคม 2559)
เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 50 ปี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (26 เมษายน 2559)
เหรียญที่ระลึกปฏิทิน ปีวอก พ.ศ. 2559 (11 ธันวาคม 2558)
เหรียญที่ระลึกการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก (9 ธันวาคม 2558)
เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช เนื่องในโอกาสที่สหภาพวิทยาศาสตร์ทางดินนานาชาติ ทูลเกล้าฯถวาย "รางวัลนักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม" พ.ศ. ๒๕๕๘ (9 ธันวาคม 2558)
เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสพระราชพิธีฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 (8 เมษายน 2558)
กรมธนารักษ์เปิดจองเหรียญที่ระลึกพระคลัง (พิมพ์สี) (5 มีนาคม 2558)
งาน "Thailand Bestbuys 2014" (23 ธันวาคม 2557)
งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 5 ธันวาคม 2557 (8 ธันวาคม 2557)
ข่าวประชาสัมพันธ์เหรียญที่ระลึก ๑๐๐ ปี โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย (24 กันยายน 2557)
ข่าวประชาสัมพันธ์เหรียญที่ระลึกพระพุทธนาคินทรารักษ์ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ (24 กันยายน 2557)

: [1]