กลับหน้าหลัก
Thai

English

Home
ฟอร์นขนาดเล็ก ฟอร์นขนาดกลาง ฟอร์นขนาดใหญ่

หน้าหลัก >> ข่าวสาร

ข่าวสาร

   ข่าวประชาสัมพันธ์ด้านเหรียญ
   ข่าวประชาสัมพันธ์
   ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
   โครงอบรมคอมพิวเตอร์สำหรับบุคลากร

เมื่อวันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 กองกษาปณ์ให้การต้อนรับคณะนักเรียน โรงเรียนศรัทธาสมุทรเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้วิวัฒนาการการผลิตเหรียญกษาปณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์
เมื่อวันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 นายสำราญ เมืองนิล รองอธิบดีกรมธนารักษ์เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฝึกอบรมการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของบุคลากรกองกษาปณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 กองกษาปณ์ให้การต้อนรับคณะนักเรียนโรงเรียนนานาชาติเวลส์ สาขาบางนา
เมื่อวันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 กองกษาปณ์ให้การต้อนรับคณะนักศึกษา สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ขั้นตอนการรับบริการเข้าแพรแถบ/ล้างเหรียญ
นายวิรัช เกตุนวม ผู้อำนวยการกองกษาปณ์ให้การต้อนรับบริษัท วันสามสิบเอ็ด จำกัด และให้สัมภาษณ์รายการ “OPPA101”
นายวิรัช เกตุนวม ผู้อำนวยการกองกษาปณ์ ละผู้บริหารให้การต้อนรับกองบริหารทรัพยากรบุคคล กรมธนารักษ์ และสถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ (สปร.)
กองกษาปณ์ได้ส่งมอบเข็มสมาชิกกิตติมศักดิ์ ให้กับสำนักงานจัดหารายได้สภากาชาดไทย เรียบร้อยแล้ว
กองกษาปณ์ให้การต้อนรับคณะผู้เข้าอบรมหลักสูตรนายทหารประทวนสายวิทยาการปลัดบัญชีและงบประมาณ รุ่นที่ 25 สำนักงานปลัดบัญชีทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ฯ
กองกษาปณ์ให้การต้อนรับคณะผู้ปกครองและเด็กกลุ่มบ้านเรียน Homeschool Activities เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้วิวัฒนาการ
กองกษาปณ์ให้การต้อนรับคณะนักศึกษา สาขางานการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกวิทย์บริหารธุรกิจเข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้วิวัฒนาการการผลิตเหรียญกษาปณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์
กองกษาปณ์ให้การต้อนรับคณะนักศึกษา สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้วิวัฒนาการการผลิตเหรียญกษาปณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์
กองกษาปณ์ได้ส่งมอบเหรียญที่ระลึกเจ้าปู่ศรีสุทโธ เจ้าย่าศรีปทุมมา รุ่น “นาคาประทานทรัพย์" ให้กับวัดมณีวงศ์ จังหวัดนครนายก กองกษาปณ์ ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
กองกษาปณ์ได้ส่งมอบเหรียญที่ระลึกครบรอบ 84 ปี สถาปนาการยาสูบแห่งประเทศไทย ให้กับสมาคมสโมสรพนักงานยาสูบ กรุงเทพมหานคร กองกษาปณ์ ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
กองกษาปณ์ได้ส่งมอบเหรียญรางวัลธนารักษ์เกมส์ พ.ศ. 2567 ให้กับตัวแทนคณะอนุกรรมการสวัสดิการชมรมกีฬาธนารักษ์ กองกษาปณ์จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
กองกษาปณ์ให้การต้อนรับ คณะนักศึกษาสาขาการบัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยบาดาล เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ฯ
กองกษาปณ์ให้การต้อนรับคณะสามเณรนักเรียนและครู โรงเรียนศรีนภเขตวิทยา เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ฯ
กองกษาปณ์ให้การต้อนรับคณะนักศึกษา สาขาวิชาการจัดการ รัฐกิจและการปกครองท้องถิ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ฯ
เมื่อวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2567 นายสำราญ เมืองนิล รองอธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธาน เปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567 ณ กองกษาปณ์
ในวันจันทร์ที่ 18 ธันวาคม 2566 กองกษาปณ์ให้การต้อนรับคณะสำนักหอสมุดกฎหมายมหาชน สำนักงานศาลปกครอง ศูนย์การเรียนรู้วิวัฒนาการการผลิตเหรียญกษาปณ์ และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ณ กองกษาปณ์

: [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 >>