กลับหน้าหลัก
Thai

Home
ฟอร์นขนาดเล็ก ฟอร์นขนาดกลาง ฟอร์นขนาดใหญ่

    1     2     3  
  •   


ข่าวประชาสัมพันธ์

1 พฤษภาคม 2562 สำนักกษาปณ์ให้การต้อนรับคณะที่ปรึกษาทูตและกงสุลใหญ่พร้อมนักทูต จากสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำราชอาณาจักรไทย เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ฯ ในวันพุธที่ 1 พฤษภาคม 2562

29 เมษายน 2562 สำนักกษาปณ์ให้การต้อนรับคณะสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ฯ เมื่อวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562

25 เมษายน 2562 นายอำนวย ปรีมนวงศ์ อธิบดีกรมธนารักษ์ นำคณะสื่อมวลชน เข้าเยี่ยมชมขั้นตอนการผลิตเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก เหรียญที่ระลึก และเหรียญเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 4 พฤษภาคม 2562 เมื่อวันพุธที่ 24 เมษายน 2562

23 เมษายน 2562 สำนักกษาปณ์ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษา สาขาวิชาการเงิน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ฯ ในวันอังคารที่ 23 เมษายน 2562
     


เกี่ยวกับสำนักกษาปณ์

ข่าวสาร

ผลิตภัณฑ์

ความรู้เรื่องกษาปณ์

ขั้นตอนการผลิต

การให้บริการ

ข้อมูลบริการ