กลับหน้าหลัก
Thai

English

Home
ฟอร์นขนาดเล็ก ฟอร์นขนาดกลาง ฟอร์นขนาดใหญ่

    1     2     3     4  
สปอตโฆษณา"ไม่ขี้โกง คนดีที่ไทยต้องการ


ข่าวประชาสัมพันธ์

31 มีนาคม 2563 นายยุทธนา หยิบการุณ อธิบดีกรมธนารักษ์ ให้สัมภาษณ์คณะผู้สื่อข่าว เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการใช้เหรียญกษาปณ์ให้กับประชาชน ในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ณ สำนักกษาปณ์ ในวันอังคารที่ 31 มีนาคม 2563

27 มีนาคม 2563 ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่องยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน

27 มีนาคม 2563 เมื่อวันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2563 นายสาราญ เมืองนิล ผู้อำนวยการสำนักกษาปณ์ และเจ้าหน้าที่สำนักกษาปณ์ จัดกิจกรรม Big CleningDayเพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

25 มีนาคม 2563 นายสำราญ เมืองนิล ผู้อำนวยการสำนักกษาปณ์ นำคณะผู้สื่อข่าว TNN เข้าชมกระบวนการผลิตเหรียญกษาปณ์ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการใช้เหรียญกษาปณ์ ในช่วงการระบาดของไวรัส COVID-19 ในวันพุธที่ 25 มีนาคม 2563
     


เกี่ยวกับสำนักกษาปณ์

ข่าวสาร

ผลิตภัณฑ์

ความรู้เรื่องกษาปณ์

ขั้นตอนการผลิต

การให้บริการ

ข้อมูลบริการ