กลับหน้าหลัก
Thai

English

Home
ฟอร์นขนาดเล็ก ฟอร์นขนาดกลาง ฟอร์นขนาดใหญ่

    1     2     3     4  
สปอตโฆษณา"ไม่ขี้โกง คนดีที่ไทยต้องการ


ข่าวประชาสัมพันธ์

8 April 2021 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน 2564 นางสาวชุติมา ศรีปราชญ์ รองอธิบดีด้านหรียญกษาปณ์ รักษาการในตำแหน่ง ที่ปรึกษาด้านการบริหารเหรียญกษาปณ์และทรัพย์สินมีค่า เป็นประธานในงานทำบุญสงกรานต์ ประจำปี 2564 ณ กองกษาปณ์

22 March 2021 เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๔ คณะโครงการฝึกอบรมวิชาการพิพิธภัณฑ์ร่วมกับสถาบันการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ หลักสูตรอมรมเชิงปฏิบัติการ

21 January 2021 เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2564 ผู้อำนวยการกองกษาปณ์ให้การต้อนรับคณะสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิตเหรียญกษาปณ์ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ และงานสั่งจ้างต่าง ๆ

14 December 2020 เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2563 ศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทย (ศรร. ธปท.) เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้วิวัฒนาการการผลิตเหรียญกษาปณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์
     


เกี่ยวกับกองกษาปณ์

ข่าวสาร

ผลิตภัณฑ์

ความรู้เรื่องกษาปณ์

ขั้นตอนการผลิต

การให้บริการ

ข้อมูลบริการ