กลับหน้าหลัก
Thai

Home
ฟอร์นขนาดเล็ก ฟอร์นขนาดกลาง ฟอร์นขนาดใหญ่

    1     2     3  
  •   


ข่าวประชาสัมพันธ์

19 มิถุนายน 2562 คณะอาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ฯ ในวันพุธที่ 19 มิถุนายน 2562

14 มิถุนายน 2562 คณะครูและนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านพลอย เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ฯ ในวันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2562

11 มิถุนายน 2562 คณะอาจารย์และนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการเงิน และการธนาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ฯ เมื่อวันอังคารที่ 11 มิถุนายน 2562

10 มิถุนายน 2562 นางสาววรรณา ยินดียั่งยืน นักวิชาการกษาปณ์เชี่ยวชาญ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักกษาปณ์ ให้การต้อนรับคณะผู้เข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรนักบริหารการงบประมาณระดับสูง (นงส.) รุ่นที่ 6 สำนักงบประมาณ เมื่อวันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2562
     


เกี่ยวกับสำนักกษาปณ์

ข่าวสาร

ผลิตภัณฑ์

ความรู้เรื่องกษาปณ์

ขั้นตอนการผลิต

การให้บริการ

ข้อมูลบริการ